Scop
Având în vedere atribuțiile Centrului Național de Cartografie specificate în Ordinul Directorului General nr. 890/2015 și publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 657 din 31/08/2015, conform:
• art. 12 lit c): “realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital”;
• art. 12 lit p): “editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriul național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate”
a apărut necesitatea realizării unor produse noi ca urmare a dezvoltării tehnologiilor digitale, a proceselor de realizare a hărţilor şi a echipamentelor de multiplicare.
Obiectiv
Proiectul are ca obiectiv obţinerea hărţilor municipiilor reşedinţă de judeţ.
Realizarea şi actualizarea permanentă a acestor hărţi este indicată în contextul dinamicii accentuate şi a fenomenului de expansiune urbană caracteristice acestor areale.
Hărţile municipiilor pot fi utilizate atât de administraţiile locale pentru gestionarea şi aplicarea diferitelor programe de planificare cât şi de alte tipuri de utilizatori.
Descriere
Proiectul va avea ca sursă principală de informații baza de date TopRO5 şi va fi realizat pentru scări cuprinse în intervalul 1:7.500 şi 1:15.000, în funcţie de dimensiunile municipiilor.
Read 3482 times
Login to post comments

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta