• Plan topografic de referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000
 • Hartǎ oficialǎ naṭionalǎ
 • Hartă digitală, ce conţine informaţii grafice şi textuale, organizate într-o bază de date spaţială
 • Suport unic cartografic de integrare a datelor geospaţiale, în vederea implementării Directivei INSPIRE, transpusă în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea unei Infrastructuri Naționale pentru Informații Spațiale (INIS) în România, cerută de politicile comunitare legate de protecția mediului, precum și de politicile în domenii care pot avea un impact asupra mediului
 • Suport de decizie pentru activităţile de management ale autorităţilor publice centrale şi locale, cu aplicare în control, planificare, mediu, infrastructură
 • Suport pentru evidenţierea schimbărilor dinamice ale datelor cartografice

Clase de obiecte TopRo5

Clase de obiecte geospaţiale din TopRo5
 • Datele vector din TopRo5 au fost realizate la Centrul Naṭional de Cartografie, utilizând ca suport mozaicul de imagini ortorectificate din perioada 2005 - 2018.
 • TopRo5 este, în prezent, la a 6-a versiune.
 • Topro5 se poate vizualiza pe Geoportalul INIS al României.
 • Din informaţiile spaţiale existente în TopRo5 s-au obţinut, prin generalizare cartografică, seturile de date spaţiale TopRo50 (scara 1:50.000) şi TopRo100 (scara 1:100.000), disponibile pentru descărcare pe Geoportalul INIS al României.
Datele din TopRo5 au constituit suport pentru proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană, precum:
- Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) - având ca obiectiv asigurarea accesului oricărei instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală
- Modernizarea modalităţilor de culegere, evaluare, analizare şi raportare a datelor din registrul agricol naţional prin utilizarea tehnologiei informaţiei (RAN) – având ca scop furnizarea de informații de calitate într-un mod eficient și transparent pentru toți cetățenii și asigurarea unei baze reale pentru dezvoltarea pieței imobiliare, a programelor guvernamentale și internaționale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare
 • Informaţiile din TopRo5 au constituit suport pentru realizarea bazei de date geospaṭiale cu delimitarea unitǎṭilor de recensǎmânt, proiect derulat în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării Recensǎmântului populaṭiei şi locuinṭelor (RPL) din anul 2011.
 • Ultima versiune TopRo5 este utilizată ca sursă de informaţii pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021, precum şi pentru Recensământul General Agricol din anul 2020.
Read 19387 times
Login to post comments

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta