Utilizarea produselor și serviciilor oferite de cngcft.ro se aplică fiecărui utilizator în parte și presupune acceptarea în totalitate și acordul dumneavoastră cu privire la termenii și condițiilor de mai jos.
Accesul și utilizarea site-ului cngcft.ro sunt gratuite și au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecărui utilizator.
INFORMAȚII DESPRE SITE
Site-ul cngcft.ro este proprietatea Centrului Național de Cartografie (CNC), având CUI 14057015, cu sediul in București, sector 1, Bd. Expoziției nr.1A, cod poștal 012101, denumit CNC pe parcursul acestor Termeni și Condiții.
DATE DE CONTACT
Persoană contact: Operatorul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal - Paul Șerban +40 21 224 16 21 / 234
Telefon suport tehnic: +40 21 224 16 21
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: cngcft.ro
1. TERMENI GENERALI
cngcft.ro include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie „conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea CNC.
CNC își rezervă dreptul, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții, termeni în mod unilateral, fără a anunța în prealabil utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe cngcft.ro.
Totodată, CNC poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.
2. UTLIZAREA CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Informațiile prezente pe site-ul cngcft.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator" al acestui site se înțelege orice persoana fizică sau juridică ce accesează acest site.
Utilizatorul poate copia și tipări conținutul site-ului cngcft.ro pentru folosința personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul site-ului cngcft.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.
Utilizarea site-ului cngcft.ro presupune acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare.
Nu sunt permise:
• modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea sau distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului site-ului cngcft.ro fără obținerea acordului prealabil al CNC.
• îndepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al site-ului cngcft.ro asupra conținutului acestuia.
• reproducerea conținutului site-ului cngcft.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informației.
• preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul site-ului cngcft.ro, în scopuri comerciale.
Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului cngcft.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3. DREPTURI DE AUTOR
Conținutul site-ului cngcft.ro este proprietatea CNC și intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și a altor legi incidente în materia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe aparținând cngcft.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.
Conținutul cngcft.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentantului legal al CNC.
4. INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Completarea formularului de contact este considerată consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. CNC nu își asuma răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. Conform cerințelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, CNC are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului cngcft.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii „Contact” din site.
Scopurile în care CNC poate utiliza aceste informații sunt următoarele:
• răspunderea la solicitările de suport tehnic adresate pe site-ul cngcft.ro
Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.
5.LIMITAREA RĂSPUNDERII
CNC nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe site-ul cngcft.ro;
În condițiile în care considerați ca un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea de îndată a acestei situații la adresa de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Site-ul cngcft.ro este oferit în această formă fără alte garanții. CNC nu este și nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale cngcft.ro sau ale conținutului acestuia.
6. DREPT APLICABIL
Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba care guvernează „Termenii și Condițiile” este limba română. În cazul unui litigiu doar instanțele din România vor fi considerate competente pentru soluționarea acestuia. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.
Utilizatorul site-ului cngcft.ro confirmă ca a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea cngcft.ro implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.
7. SUSPENDAREA ACCESULUI
Administratorul site-ului cngcft.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.
8. SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI
Centrul Național de Cartografie își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, administratorul site-ului cngcft.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.
Anumite părți ale conținutului publicat pe site-ului cngcft.ro pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care administratorul site-ului cngcft.ro are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului site-ului cngcft.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.
Centrul Național de Cartografie nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, administratorul site-ului cngcft.ro nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.
9. MODIFICAREA PREZENTEI SECȚIUNI DE TERMENI ȘI CONDIȚII
Centrul Național de Cartografie își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, administratorul site-ului cngcft.ro vă va putea notifica prin publicarea pe prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării linkului privind schimbările pe prima pagina a site-ului implică faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni și condiții.
10. CONFIDENȚIALITATE
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul cngcft.ro, prin poșta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin site-ul cngcft.ro).
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Angajamentul CNC cu privire la protecția datelor cu caracter personal
Încrederea în serviciile oferite de către CNC este una dintre principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai buna experiență posibilă, ne concentrăm pe evoluția continuă în ceea ce privește întreaga noastră activitate.
CNC cunoaște importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.
CNC este o instituție publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu sediul în București, Bd. Expoziției nr.1A, Sect. 1, cod poștal 012101, telefon 021 224 16 21, având cod fiscal 14057015.
CNC respectă confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul utilizatorului, dacă sunt oferite din proprie inițiativă, fie la solicitarea CNC.
Utilizarea acestui website de către dumneavoastră, se supune prezentelor Termeni și Condiții generale, tehnice și de participare, ale CNC.
Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile din prezentul document, nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dumneavoastră personale.
CNC nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsură în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
Ce date cu caracter personal prelucrează CNC?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-ul cngcft.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.
CNC, în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă poate solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, CNC va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon, e-mail, adresa IP.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CNC, sunt cele care solicită suport tehnic.
Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității CNC, aceasta va solicita datele cu caracter personal necesare procesării cererilor, iar refuzul de a furniza astfel de date are ca efect imposibilitatea de a răspunde solicitărilor dumneavoastră.
Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor CNC, sunteți informat/ă și vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al CNC, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte numai pentru viitor.
CNC va considera toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va partaja terților fără consimțământul expres și anterior al dumneavoastră.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menționat, CNC va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dumneavoastră veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere (cu excepția situației în care CNC prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CNC pe durata de timp prevăzută în procedurile interne CNC sau vor fi distruse.
Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.
În timp ce CNC depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul cngcft.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate sau nelegale, a distrugerii, a pierderii accidentale sau a divulgării datelor personale.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin lecturarea acestui document ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.
Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment in forma scrisă, adresată CNC, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către CNC sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care CNC demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, CNC este îndreptățit să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin lecturarea acestui document ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către CNC constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CNC și/sau derularea activității.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, CNC poate:
• fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
• fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
Aceste prevederi pot suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului cngcft.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.
Prin accesarea website-ului cngcft.ro sau utilizarea serviciilor CNC prin intermediul acestuia ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.
Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 23.03.2022

Politică cookies

Written by

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs. Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: cngcft.ro

Declaraţie cookie-uri actualizată:

Necesare (1)

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
CookieConsent cngcft.ro Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 an HTTP Cookie

Statistici (6)

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
@@History/@@scroll|# [x2] soundcloud.com
twitter.com
În așteptare Persistent HTML Local Storage
_ga cngcft.ro Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 ani HTTP Cookie
_gat cngcft.ro Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid cngcft.ro Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP Cookie
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker

Marketing (5)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
NID google.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 luni HTTP Cookie
sc_anonymous_id soundcloud.com În așteptare 10 ani HTTP Cookie
UID scorecardresearch.com Collects information of the user and his/her movement, such as timestamp for visits, most recently loaded pages and IP address. The data is used by the marketing research network, Scorecard Research, to analyse traffic patterns and carry out surveys to help their clients better understand the customer's preferences. 2 ani HTTP Cookie
UIDR scorecardresearch.com Collects information of the user and his/her movement, such as timestamp for visits, most recently loaded pages and IP address. The data is used by the marketing research network, Scorecard Research, to analyse traffic patterns and carry out surveys to help their clients better understand the customer's preferences. 2 ani HTTP Cookie
UUID#[abcdef0123456789]{32} cngcft.ro În așteptare Session HTTP Cookie

Neclasificate (2)

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
csrf_token cngcft.ro În așteptare Session HTTP Cookie
jpanesliders_contact-slider cngcft.ro În așteptare Session HTTP Cookie
 

Hotarare nr. 215 din 2012 privind aprobare Strategie nationala anticoruptie

format html
Vezi document

 

Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala

format html
Vezi document

 

Lege nr. 161 din 2003 transparenta in exercit.demnit.publice

format html
Vezi document

 

Lege nr. 176 din 2010 privind integritatea in exercit.funct.si demnit.publice

format html
Vezi document

 

Lege nr. 251 din 2004 privind unele masuri la bunuri primite cu titlu gratuit

format html
Vezi document

 

Lege nr. 477 din 2004

format html
Vezi document

 

Lege nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatii de interes public

format html
Vezi document

 

Lege nr. 571 din 2004 privind protectia personal.din aut.publice

format html
Vezi document

 

Ordin nr. 946(r1) din 2005 privind Codul ce control intern managerial

format html
Vezi document

 

Ordonanta de urgenta nr. 66 din 2011 privind prevenirea,constatarea si sanctionarea neregulilor

format html
Vezi document

POLITICĂ INTERNĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

CNC acordă prioritate implementării standardelor etice şi morale în activitatea angajaţilor săi şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă administrare.
Vezi document

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Politica de management al riscului la CNC este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv cele privind corupţia pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate.  
Vezi document

 

DECLARAŢIE DE INTEGRITATE

CNC acordă prioritate în activitatea sa, standardelor etice şi morale şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă administrare.  
Vezi document

ROF

Written by
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie
Art. 1. - Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional este instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliar, denumită în continuare Agenţia Naţională.
Art. 2. - Centrul Naţional se finanţează din sumele repartizate de Agenţia Naţională, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. - Rolul principal al Centrului Naţional constă în asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru realizarea şi actualizarea bazelor de date geodezice şi cartografice la nivel naţional în vederea realizării atribuţiilor Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale.
Art. 4. - (1) În cadrul Centrului Naţional, se regăsesc următoarele tipuri de relaţii:
a) relaţii de autoritate, care se stabilesc între directorul Centrului Naţional şi şefii compartimentelor funcţionale, după caz, între funcţiile de conducere şi cele de execuţie din subordine;
b) relaţii de coordonare în domeniul de specialitate, care se stabilesc între compartimentele funcţionale din cadrul Centrului Naţional şi birourile teritoriale;
c) relaţii de colaborare cu:
• direcţiile şi serviciile din cadrul Agenţiei Naţionale;
• oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
• orice alte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice în domeniul său de activitate;
• persoane fizice sau juridice în domeniul său de activitate.
(2) Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele mandatului acordat de conducerea Agenţiei Naţionale.
Art. 5. - (1) În exercitarea atribuţiilor, directorul, directorul adjunct şi şefii compartimentelor funcţionale pot mandata un salariat din subordine, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu procedura de delegare a atribuţiilor emisă de Agenţia Naţională.
(2) Directorul Centrului Naţional poate dispune detaşarea sau delegarea salariaţilor în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 6. - Pentru activităţi cu caracter temporar se pot constitui comisii şi grupuri de lucru pentru realizarea proiectelor şi obiectivelor, în funcţie de evoluţia şi necesităţile instituţiei, la propunerea titularilor funcţiilor de conducere şi cu aprobarea directorului Centrului Naţional.
Art. 7. - (1) Centrul Naţional, în realizarea obiectului său de activitate, îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) asigură modernizarea reţelelor geodezice şi de nivelment la nivel naţional, precum şi participarea cu date în vederea asigurării mentenanţei sistemului naţional de staţii permanente GNSS;
b) realizează lucrări geodezice, topografice şi gravimetrice pentru întreţinerea şi modernizarea reţelelor de sprijin, îndesire, ridicare şi cvasigeoidului la nivel naţional;
c) realizează şi actualizează harta oficială a României în format analogic şi digital, precum şi modelul digital al terenului, inclusiv cu utilizarea datelor furnizate gratuit de alte instituţii şi autorităţi abilitate, după caz;
d) participă cu date şi informaţii la realizarea şi mentenanţa infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional pentru transpunerea Directivei INSPIRE în România;
e) prelucrează înregistrări fotogrammetrice şi de teledetecţie;
f) participă la realizarea şi administrarea bazei de date geodezice şi cartografice naţionale, împreună cu oficiile teritoriale;
g) furnizează şi realizează, la cerere, lucrări de specialitate şi produse derivate din datele existente în bazele de date proprii şi în cele existente în arhiva Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale;
h) participă la recuperarea datelor obţinute din recepţia lucrărilor tehnice de specialitate şi integrarea lor în baza de date geodezică şi cartografică naţională;
i) participă la realizarea şi actualizarea metodologiilor, specificaţiilor tehnice, normelor, standardelor tehnologice, a modelelor şi structurilor de date geodezice şi cartografice;
j) asigură suportul tehnic şi participarea la derularea şi recepţia lucrărilor de specialitate realizate în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară;
k) organizează cercetarea şi dezvoltarea în domeniile specifice de activitate;
l) creează şi dezvoltă sisteme şi tehnologii de specialitate pe baza datelor existente;
m) emite avizul pentru începerea lucrărilor şi realizează recepţia pentru lucrările de geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofocografiere;
n) asigură tipărirea suportului analogic şi digital pentru realizarea campaniei de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor;
o) participă la implementarea proiectelor interne şi internaţionale în care este implicată Agenţia Naţională;
p) execută, la cerere, lucrări de specialitate din domeniul de activitate, contra cost pe baza Normelor de timp aprobate de Agenţia Naţională.
q) întreţine şi administrează Sistemul românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS).
Art. 8. - (1) Centrul Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza strategiei aprobate de conducerea Agenţiei Naţionale, rezultată din strategia acesteia.
(2) Strategia se defalcă în proiecte şi obiective la care, pe lângă acţiunile stabilite prin acestea, se adaugă activităţile curente care intervin în procesul de execuţie. Controlul îndeplinirii proiectelor şi obiectivelor se exercită de către directorul şi directorul adjunct al Centrului Naţional şi de către şefii de servicii.
(3) La sfârşitul anului sau ori de câte ori se impune, se întocmeşte şi se prezintă Agenţiei Naţionale situaţia îndeplinirii proiectelor şi obiectivelor, realizate sau în curs de realizare. 
Art. 9. - (1) Centrul Naţional este condus de un director.
(2) Directorul este numit prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma susţinerii unui concurs organizat în condiţiile legii şi are calitatea de angajat al Centrului Naţional.
(3) Directorul conduce întreaga activitate a Centrului Naţional, pe care îl reprezintă în raporturile cu celelalte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale, cu persoanele fizice şi juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul Centrului Naţional emite decizii.
(5) În exercitarea atribuţiilor sale directorul poate înfiinţa prin decizie compartimente funcţionale la nivelul Centrului Naţional pe baza organigramei aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi stabileşte atribuţiile specifice acestora.
Art. 10. - (1) Directorul Centrului Naţional îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) organizează, coordonează şi controlează activitatea Centrului Naţional;
b) asigură aplicarea cadrului legislativ şi normativ, a ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale şi a hotărârilor Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale şi a propriilor decizii în contextul activităţilor desfăşurate de către personalul din subordine;
c) răspunde de buna gestionare a patrimoniului instituţiei şi integritatea bunurilor;
d) răspunde de gestionarea fondurilor alocate în calitate de ordonator terţiar de credite;
e) coordonează îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din programele anuale, stabilind măsuri pentru folosirea deplină a capacităţii de lucru;
f) aprobă notele de fundamentare şi propunerile pentru bugetul anual al Centrului Naţional pe care le înaintează Agenţiei Naţionale;
g) propune, spre aprobare, directorului general al Agenţiei Naţionale structura organizatorică şi statul de funcţii;
h) prezintă periodic sau ori de câte ori este nevoie, Agenţiei Naţionale rapoarte privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în cadrul Centrului Naţional;
i) aprobă fişele de post pentru angajaţii din subordine;
j) aprobă fişele de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor Centrului Naţional;
k) coordonează, menţine şi îmbunătăţeşte continuu Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008 în cadrul Centrului Naţional şi numeşte responsabilul cu calitatea;
l) asigură implementarea, prin şefii compartimentelor funcţionale, a standardelor de control intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) asigură respectarea programului de audienţe stabilit prin decizie şi prezenţa persoanelor nominalizate prin aceasta.
n) stabileşte prin decizie, la propunerea şefilor compartimentelor funcţionale, atribuţiile suplimentare ce revin fiecărui salariat, în completarea fişei postului.
o) aprobă prin decizie, Regulamentul Intern al Centrul Naţional.
(2) Directorul poate delega din atribuţii directorului adjunct al Centrului Naţional.
(3) Directorul adjunct al Centrului Naţional îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) coordonează şi controlează activitatea tehnico - profesională pentru atingerea obiectivelor, acţiunilor şi indicatorilor de performanţă ce revin Centrului Naţional;
b) asigură aplicarea cadrului legislativ şi normativ, a deciziilor directorului Centrului Naţional şi a propriilor decizii în contextul activităţilor desfăşurate de către personalul din serviciile tehnice;
c) asigură buna gestionare a patrimoniului instituţiei şi integritatea bunurilor;
d) asigură gestionarea fondurilor alocate serviciilor tehnice de către directorul Centrului Naţional;
e) răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din programele anuale pentru serviciile tehnice, stabilind măsuri pentru folosirea deplină a capacităţii de lucru;
f) elaborează şi supune spre aprobare notele de fundamentare şi propunerile pentru bugetul anual al serviciilor tehnice pe care le înaintează directorului Centrului Naţional;
g) propune, spre aprobare, directorului structura organizatorică a compartimentelor funcţionale ale serviciilor tehnice precum şi modificarea acestora;
h) prezintă periodic sau ori de câte ori este nevoie, directorului Centrului Naţional rapoarte privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în cadrul serviciilor tehnice;
i) propune spre aprobare directorului Centrului Naţional fişele de post pentru angajaţii din serviciile tehnice;
j) avizează şi supune spre aprobare rapoarte de evaluare pentru salariaţii din cadrul serviciilor tehnice ale Centrului Naţional;
k) participă la coordonarea întregul sistemului managementului calităţii, conform ISO:9001 şi propune spre aprobare responsabilul cu sistemul de asigurare a calităţii pentru întreaga activitate a Centrului Naţional;
l) urmăreşte implementarea, prin şefii serviciilor tehnice, a standardelor de control intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Până la ocuparea prin concurs a postului de director adjunct, a posturilor de execuţie din cadrul Biroului Suport Implementare Înregistrare Sistematică, precum şi a funcţiei de şef birou, directorul poate să desemneze, prin decizie, salariaţi din cadrul Centrului Naţional care îndeplinesc condiţiile legale să exercite cu caracter temporar aceste funcţii, cu acordul acestora.
Art. 11. - Activitatea Centrului Naţional în domeniul cartografiei şi fotogrammetriei este îndeplinită de către Serviciul Cartografie şi Fotogrammetrie care exercită următoarele atribuţii: 
a) realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital;
b) furnizarea permanentă de date cartografice din baza de date geospaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE;
c) realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel naţional pe baza datelor realizate de terţi;
d) exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice;
e) realizarea de produse fotogrammetrice derivate din baza de date cartografice naţionale;
f) participarea la realizarea proiectelor interne şi internaţionale pentru producerea de date în format digital şi analogic a modelului digital al terenului şi a ortofotoplanurilor;
g) realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului şi ortofotoplanuri;
h) asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, la solicitarea Agenţiei şi a altor beneficiari interni şi/sau externi;
i) participarea la avizarea şi recepţia proiectelor şi lucrărilor executate în domeniul fotogrammetriei şi cartografiei;
j) participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi cartografice, la solicitarea Agenţiei Naţionale;
k) executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale;
l) executarea lucrărilor de cartografie pentru terţe persoane fizice şi juridice, cu avizul Agenţiei Naţionale;
m) întocmirea şi întreţinerea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital;
n) promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor analogice şi digitale prin metode fotogrammetrice şi cartografice;
o) participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a produselor cartografice;
p) editarea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriu naţional, multiplicarea de planuri şi hărţi, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate.
q) editarea, tipărirea şi multiplicarea tipizatelor necesare activităţii oficiilor teritoriale.
Art. 12. - Serviciul Cartografie şi Fotogrammetrie este înfiinţat în subordinea directorului adjunct al Centrului Naţional şi este condus de un şef de serviciu numit prin decizie a directorului, în urma susţinerii unui concurs sau examen, organizat de Centrul Naţional, în condiţiile legii.
Art. 13. - Activitatea Centrului Naţional în domeniul geodeziei şi de cercetare - dezvoltare este îndeplinită de către Serviciul Geodezie şi Cercetare - Dezvoltare, care exercită următoarele atribuţii: 
a) proiectarea, executarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelelor geodezice naţionale;
b) furnizarea permanentă de date geodezice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE;
c) executarea lucrărilor geodezice, de nivelment şi gravimetrice necesare modernizării şi integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN;
d) organizarea executării ciclurilor de măsurători pentru cotarea staţiilor permanente GPS, în poligoanele maregrafelor şi legarea acestora la reţeaua de nivelment geometric de precizie;
e) realizarea, în colaborare cu oficiile teritoriale, a inventarierii şi întreţinerii reţelei geodezice naţionale;
f) executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou;
g) verificarea şi recepţia lucrărilor geodezice şi topografice;
h) participarea la organizarea şi executarea lucrărilor de specialitate în cadrul derulării programelor interne şi internaţionale;
i) participarea la realizarea lucrărilor geodezice şi gravimetrice din cadrul diverselor programe ştiinţifice interne şi internaţionale;
j) realizarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate;
k) participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate;
l) promovarea acţiunilor necesare dezvoltării de metodologii, standarde şi norme tehnice în domeniile de specialitate;
m) analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile geodeziei;
n) crearea unei baze pentru asigurarea cercetării, transferului tehnologic şi consultanţei în domeniul de specialitate.
o) administrează, monitorizează, dezvoltă şi asigură funcţionarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS) şi a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor; p) administrează, întreţine şi dezvoltă Reţeaua geodezică naţională spaţială de clasă A, formată din staţiile GNSS permanente;
q) asigură serviciul de suport tehnic utilizatorilor ROMPOS şi administrează baza de date a acestora;
r) actualizează informaţiile referitoare la staţiile GNSS permanente în baza de date EUPOS;
s) îndeplineşte formalităţile tehnice cu privire la furnizarea sau schimbul de date de la staţiile GNSS permanente, în baza solicitărilor, acordurilor şi protocoalelor de colaborare sau cooperare naţionale şi internaţionale, şi asigură respectarea prevederilor acestora.
Art. 14. - Serviciul Geodezie şi Cercetare - Dezvoltare este înfiinţat în subordinea directorului adjunct al Centrului Naţional şi este condus de un şef de serviciu numit prin decizie a directorului, în urma susţinerii unui concurs sau examen, organizat de către Centrul Naţional, în condiţiile legii.
Art. 15. - Activitatea Centrului Naţional în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor este îndeplinită de către Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, care exercită următoarele atribuţii:
a) dezvoltarea sistemelor IT şi GIS în cadrul Centrului Naţional sau pentru beneficiari externi, conform solicitărilor Agenţiei Naţionale;
b) furnizarea de date geo-spaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date din cadrul Directivei INSPIRE;
c) asigurarea infrastructurii de comunicaţii de date şi de aplicaţie dedicate, precum şi suportului tehnic privind dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a reţelei IT şi GIS;
d) gestiunea sistemelor de baze de date geo-spaţiale cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicaţii de tip GIS;
e) elaborarea necesarului de investiţii specifice în cadrul zonei de responsabilitate;
f) asigurarea integrării în sistemele Centrului Naţional a diferitelor subsisteme şi echipamente periferice pentru achiziţia şi prelucrarea datelor;
g) asigurarea securităţii informaţiilor la nivel de reţea şi de sistem de operare;
h) asigurarea integrităţii datelor distribuite în reţea, utilizând strategii de backup;
i) asigurarea instalării şi administrării programelor şi sistemelor de operare pentru echipamentele şi sistemele de calcul din Centrului Naţional;
j) realizarea şi dezvoltarea sistemelor de baze de date pentru aplicaţii în domeniul GIS, şi utilizarea acestora folosind tehnologiile din cadrul Centrului Naţional;
k) dezvoltarea programelor şi interfeţelor utilizator pentru automatizarea proceselor tehnologice de lucru din cadrul Centrului Naţional sau la solicitarea Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale;
l) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea şi administrarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
m) participarea la definirea şi implementarea structurilor şi modelelor de date cu caracter cartografic, conform standardelor specifice;
n) executarea lucrărilor de obţinere a bazelor de date GIS pentru activităţi proprii ale Centrului Naţional.
Art. 16. - Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor este înfiinţat în subordinea directorului adjunct al Centrului Naţional şi este condus de un şef de serviciu numit prin decizie a directorului, în urma susţinerii unui concurs sau examen, organizat de către Centrul Naţional, în condiţiile legii.
Art. 17. - Activitatea Centrului Naţional de suport implementare înregistrare sistematică este îndeplinită de către Biroul Suport Implementare Înregistrare Sistematică, care exercită următoarele atribuţii:
a) realizează activităţile prevăzute, pentru Centrul Naţional, în programul naţional de cadastru şi carte funciară, conform planului de acţiuni anual aprobat;
b) elaborează şi transmite datele existente în bazele de date geodezice şi cartografice, solicitate de Agenţia Naţională pentru pregătirea, planificarea şi desfăşurarea lucrărilor de cadastru sistematic;
c) participă la editarea suportului analogic şi digital pentru realizarea campaniei de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor;
d) planifică şi realizează lucrările geodezice şi topografice solicitate de Agenţia Naţională pentru asigurarea reţelelor de sprijin, îndesire şi ridicare necesare implementării programului naţional;
e) colaborează cu oficiile teritoriale la verificarea măsurătorilor, a modului de prelucrare a datelor şi modului de întocmire a documentelor tehnice cadastrale, în cadrul programului naţional.
Art. 18. - Biroul Suport Implementare Înregistrare Sistematică este înfiinţat în subordinea directorului adjunct al Centrului Naţional şi este condus de un şef de birou numit prin decizie a directorului,, în urma susţinerii unui concurs sau examen organizat în condiţiile legii.
Art. 19. - (1) Activitatea Centrului Naţional în domeniul economic şi achiziţii publice este îndeplinită de către Serviciul Economic, care exercită următoarele atribuţii: 
a) organizează procedurile de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare;
b) răspunde de activitatea cu caracter administrativ a instituţiei pe care o coordonează şi o monitorizează permanent;
c) asigură exercitarea de către Centrul Naţional a atribuţiilor ce decurg din calitatea sa de ordonator terţiar de credite;
d) fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget anual al Centrului Naţional pe baza notelor de fundamentare transmise de serviciile funcţionale;
e) asigură şi răspunde de organizarea contabilităţii proprii şi ţine evidenţa tuturor operaţiunilor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale; întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, precum şi contul de execuţie bugetară pentru activitatea proprie;
f) asigurarea aplicării prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
g) asigură utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul aprobat, efectuează plăţi în numerar şi prin conturile deschise la Trezorerie, în conformitate cu prevederile legale şi ţine evidenţa lor;
h) organizează şi răspunde de gestionarea patrimoniului Centrului Naţional şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;
i) organizează din dispoziţia directorului inventarierea patrimoniului, valorificarea rezultatelor acestei acţiuni potrivit reglementărilor legale în vigoare;
j) propune conducerii instituţiei măsurile ce trebuie luate cu privire la circulaţia şi transferul bunurilor din patrimoniul instituţiei;
k) asigură utilizarea judicioasă a fondurilor şi creditelor bugetare aprobate;
l) asigură controlul financiar preventiv propriu, prin persoana desemnată în acest sens cu respectarea prevederilor legale şi exercitarea controlului de gestiune, prevăzut de actele normative în vigoare, asupra existenţei documentelor care stau la baza operaţiunilor financiar-contabile, a legalităţii plăţilor şi încasărilor şi a celorlalte operaţiuni ce aduc modificări patrimoniului instituţiei;
m) elaborează propuneri pentru programul de investiţii şi reparaţii capitale a mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, stabilind măsuri de executare a acestora;
n) realizează activitatea de aplicare a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor;
o) organizarea şi efectuarea calculaţiilor privind drepturile salariale ale personalului, precum şi a oricăror drepturi, cu operarea tuturor reţinerilor datorate de salariaţii Centrului Naţional, urmărind respectarea prevederilor legale în vigoare;
p) asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport din dotarea parcului auto propriu şi instruirea şi verificarea periodică a conducătorilor auto;
r) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind plata veniturilor salariale şi a contribuţiilor la bugetul de stat, inclusiv a contribuţiei de asigurări de sănătate;
s) coordonează şi urmăreşte însuşirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
t) coordonează activitatea de aplicare a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
(2) În cadrul Serviciului economic îşi desfăşoară activitatea Biroul Marketing şi Achiziţii Publice, subordonat şefului Serviciului economic, este condus de un şef birou, numit prin decizie a directorului, în urma susţinerii unui concurs sau examen şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile directe;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
h) avizează referatele de necesitate;
i) participă la încheierea contractelor de achiziţie împreună cu consilierul juridic;
j) asigură întocmirea şi modificarea programului anual al achiziţiilor, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate corelat cu bugetul aprobat şi prevederile legale în vigoare;
k) utilizează Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice pentru organizarea procedurilor de achiziţii şi pentru achiziţiile electronice prin cumpărare directă;
l) întocmeşte şi eliberează, pe baza documentelor existente în arhivă, adeverinţe la solicitarea foştilor angajaţi ai instituţiei în ceea ce priveşte veniturile nete ale acestora şi plata contribuţiei de asigurări de sănătate;
m) asigurarea calculării şi întocmirii asigură calcularea şi întocmirea de izelor şi situaţiilor de plată pentru lucrările şi serviciile efectuate de Centrul Naţional;
n) stabilirea şi punerea în aplicare a mijloacelor şi metodelor de promovare a imaginii instituţiei pe piaţa de lucrări şi servicii internă şi internaţională;
o) asigurarea prospectării pieţei în vederea încheierii de contracte privind executarea lucrărilor de specialitate, a produselor şi serviciilor prestate de Centrul Naţional.
Art. 20. - Serviciul Economic este înfiinţat în subordinea directorului Centrului Naţional şi este condus de un şef serviciu numit prin decizie a directorului, în urma susţinerii unui concurs sau examen.
Art. 21. - Activitatea juridică, de resurse umane şi relaţii cu publicul este dusă la îndeplinire de către Serviciul Juridic, Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul şi are următoarele atribuţii:
1. În domeniul juridic:
a) asigură consultanţă şi asistenţă juridică, apără şi reprezintă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei în raport cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice române ori străine în limita mandatului dat de directorul general;
b) pe baza împuternicirii directorului Centrului Naţional de Cartografie reprezintă şi apără interesele acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege;
c) elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, cereri de intervenţie, exercită căi de atac, propune, în baza unor referate motivate, directorului Centrului Naţional de Cartografie renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestuia;
d) comunică directorului Centrului Naţional de îndată soluţiile pronunţate de către instanţele de judecată;
e) păstrează secretul profesional privitor la cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;
f) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi a punerii în executare a acestora, potrivit legii, în vederea recuperării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale Centrului Naţional de Cartografie;
g) asigură consultanţă de specialitate şi redactează opinii fundamentate juridic la solicitarea tuturor departamentelor din cadrul Centrului Naţional de Cartografie, necesare interpretării corecte şi aplicării unitare a prevederilor legale;
h) acordă asistenţă juridică prin participarea, în calitate de membru, în cadrul comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei sale;
i) participă în comisiile de achiziţie, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
j) participă în comisiile de concurs/examinare şi în cele de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate în vederea selectării de personal cu studii juridice în cadrul Centrului Naţional de Cartografie;
k) participă în cadrul comisiilor de specialitate şi a grupurilor de lucru în baza deciziilor emise de directorul Centrului Naţional de Cartografie;
l) ţine evidenţa la zi a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi repartizate în sarcina sa pentru soluţionare;
m) întocmeşte rapoarte de activitate şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică şi le înaintează directorului Centrului Naţional;
n) analizează, după caz, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea Centrului Naţional de Cartografie rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale avute în evidenţă, propunând măsurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;
o) redactează, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic în baza dispoziţiilor primite pe scară ierarhică;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Centrului Naţional de Cartografie şi prevăzute de legislaţia în vigoare;
q) solicită viza de control financiar preventiv pentru toate documentele emise de Serviciul Juridic, Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul, supuse acesteia, conform legii.
2. În domeniul resurselor umane:
a) asigură şi aplică politici de personal, politici de salarizare în cadrul Centrului Naţional;
b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de execuţie şi de conducere, cu excepţia postului de director şi director adjunct;
c) analizează nevoile şi stabileşte obiectivele de formare şi perfecţionare profesională prin consultarea şefilor de compartimente, cu stabilirea centralizarea bugetului destinat pregătirii profesionale a personalului;
d) întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor funcţionale, planul anual de formare profesională şi îl supune spre aprobare directorului Centrului Naţional;
e) întocmeşte statul de funcţii şi îl supune spre aprobare Agenţiei Naţionale;
f) întocmeşte şi actualizează lunar statul de personal al Centrului Naţional, precum şi anexele acestuia;
g) primeşte, centralizează şi verifică pontajul salariaţilor din cadrul Centrului Naţional, în vederea întocmirii statelor de plată;
h) întocmeşte şi actualizează dosarele de personal ale angajaţilor Centrului Naţional;
i) întocmeşte, în baza propunerilor transmise de către şefii compartimentelor funcţionale, programarea concediilor de odihnă şi o supune spre aprobare directorului Centrului Naţional;
j) centralizează şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, a zilelor libere acordate pentru evenimente familiale deosebite, a concediilor fără plată, a recuperărilor şi a concediilor medicale pentru personalul din cadrul Centrului Naţional;
k) întocmeşte şi completează Registrul general de evidenţă a salariaţilor din cadrul Centrului Naţional şi îl transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, din raza teritorială;
l) întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora;
m) urmăreşte actualizarea fişelor de post de către şefii de compartiment, ori de câte ori este
n) coordonează evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale angajaţilor;
o) întocmeşte şi distribuie deciziile emise de directorul Centrului Naţional în domeniul resurselor umane, în baza referatelor emise de compartimentele interesate;
p) ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare;
q) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind numărul zilelor de concediu medical, concediu de odihnă şi concediu fără plată;
r) ţine evidenţa salariaţilor după arondarea la casele de asigurări de sănătate;
s) fundamentează propunerea de cheltuieli de personal în vederea elaborării bugetului Centrului Naţional;
t) gestionează declaraţiile de avere şi de interese pentru personalul cu funcţie de conducere sau de execuţie, după caz, conform prevederilor legale;
u) ţine evidenţa condiciilor de prezenţă şi a ordinelor de deplasare.
3. În domeniul relaţiilor cu publicul:
a) asigură primirea, înregistrarea în registrul de evidenţă a petiţiilor şi soluţionarea în termenul legal, a petiţiilor formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) asigură primirea, înregistrarea în registrul special de evidenţă şi soluţionarea în termenul legal, a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asigură programul obligatoriu de relaţii cu publicul şi stabileşte de comun acord cu conducerea instituţiei programul de audienţă;
d) asigură programarea audienţelor şi întocmeşte fişele de audienţă;
e) asigură urmărirea şi înregistrarea soluţionării problemelor ridicate de către petenţi în audienţe;
f) repartizează petiţiile la compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, pentru a asigura soluţionarea lor şi comunicarea răspunsului în termenul legal;
g) asigură expedierea răspunsului către petiţionar, îngrijindu-se şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor, în condiţiile legii;
h) anual sau ori de câte ori este nevoie, întocmeşte, conform prevederilor legale sau la solicitarea directorului Centrului Naţional, situaţii statistice şi rapoarte privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
i) asigură afişarea la sediul instituţiei a informaţiilor de interes public comunicate din oficiu.
Art. 22. - (1) Serviciul Juridic, Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul este înfiinţat în subordinea directorului Centrului Naţional şi este condus de un şef serviciu, numit prin decizie a directorului în urma susţinerii unui concurs sau examen, organizat în condiţiile legii.
Art. 23. - În cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul funcţionează Biroul Juridic şi Resurse Umane, condus de un şef birou, numit prin decizie a directorului Centrului Naţional în urma susţinerii unui concurs sau examen, organizat în condiţiile legii.
Art. 24. - Asigurarea funcţionării Centrului Naţional, în conformitate cu activităţile pe care le desfăşoară, se va realiza prin aplicarea prevederilor din documentele Sistemului de Management al Calităţii, conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2008.
Art. 25. - (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări care se referă la activitatea instituţiilor publice.
(2) Modificările şi completările Regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face ori de câte ori situaţia o impune, la propunerea directorului Centrului Naţional, cu respectarea actelor normative în vigoare.
Art. 26. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.
(2) Comisia de disciplină constituită la nivelul Centrului Naţional soluţionează sesizările privind abaterile disciplinare săvârşite de personalul propriu şi de salariaţii cu funcţii de conducere cu excepţia directorului şi directorului adjunct.
(3) Comisia de disciplină constituită la nivelul Agenţiei Naţionale este competentă să soluţioneze, la solicitarea directorului Centrului Naţional, sesizarea împotriva unui salariat cu funcţie de conducere, în cazuri temeinic justificate. Preşedintele comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale decide dacă declinarea competenţei este justificată.
(4) În cazul în care Comisia de disciplină constituită la nivelul Centrului Naţional constată că nu este competentă să soluţioneze cauza dedusă spre soluţionare, aceasta are posibilitatea de a transmite solicitarea către Comisia de disciplină a Agenţiei Naţionale.

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta