Proiecte SCF

DATE GENERALE PROIECT

Proiectul european VOLTA a avut ca scop cercetarea și inovarea în domeniul datelor geospațiale. Obiectivele științifice și tehnice ale VOLTA au fost strâns legate de metode îmbunătăţite de cartare, monitorizare și management al teritoriului. Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului au facilitat contactele strânse între specialiști în Fotogrammetrie și s-au bazat pe schimbul de cunoștințe, metode și fluxuri de lucru, pentru a obține maximum de cunoștințe atât din domeniul academic, cât și din sectorul privat și sectorul public.

DATE GENERALE PROIECT

O activitate importantă în Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) 2015-2023, conform pct. 2 „Activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie” din Anexa la Hotărârea de Guvern 294/2015. În cadrul acestei activități se urmărește realizarea de true-ortofotoplanuri pentru 320 UAT-uri din mediul urban, aceste produse reprezintă suportul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, verificării calității documentațiilor cadastrale întocmite în vederea înregistrării proprietăților în cadrul înregistrării sporadice, realizării planurilor urbanistice generale (PUG) și întocmirii documentațiilor de urbanism” este realizarea de true-ortofotoplanuri pentru 320 de localități din mediul urban.

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta