Portofoliu

Scop
Având în vedere atribuțiile Centrului Național de Cartografie specificate în Ordinul Directorului General nr. 890/2015 și publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 657 din 31/08/2015, conform:
• art. 12 lit c): “realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital”;
• art. 12 lit p): “editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriul național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate”
a apărut necesitatea realizării unor produse noi ca urmare a dezvoltării tehnologiilor digitale, a proceselor de realizare a hărţilor şi a echipamentelor de multiplicare.
Obiectiv
Proiectul are ca obiectiv obţinerea hărţilor municipiilor reşedinţă de judeţ.
Realizarea şi actualizarea permanentă a acestor hărţi este indicată în contextul dinamicii accentuate şi a fenomenului de expansiune urbană caracteristice acestor areale.
Hărţile municipiilor pot fi utilizate atât de administraţiile locale pentru gestionarea şi aplicarea diferitelor programe de planificare cât şi de alte tipuri de utilizatori.
Descriere
Proiectul va avea ca sursă principală de informații baza de date TopRO5 şi va fi realizat pentru scări cuprinse în intervalul 1:7.500 şi 1:15.000, în funcţie de dimensiunile municipiilor.
Scop
Având în vedere atribuțiile Centrului Național de Cartografie specificate în Ordinul Directorului General nr. 890/2015 și publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 657 din 31/08/2015, conform:
• art. 12 lit c): “realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital”;
• art. 12 lit p): “editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriul național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate”
a apărut necesitatea realizării unor produse noi cartografice ca urmare a dezvoltării tehnologiilor digitale, a proceselor de realizare a hărţilor şi a echipamentelor de multiplicare.
Obiectiv
Proiectul şi-a propus realizarea unui produs cartografic actualizat al judeţelor României la scara 1:100.000
Descriere
Proiectul a avut ca sursă principală de informații baza de date TopRO5 şi hărţile pliante la scara 1:100.000 pe nomenclatură Gauss.
Au fost obţinute astfel 41 de hărţi de perete la scara 1:100.000 pentru fiecare judeţ al României, în câte 2 variante:
• harta fizico-administrativă
• harta administrativă
Scop
Având în vedere atribuțiile Centrului Național de Cartografie specificate în Ordinul Directorului General nr. 890/2015 și publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 657 din 31/08/2015, conform:
• art. 12 lit c): “realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital”;
• art. 12 lit p): “editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriul național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate”
a apărut necesitatea realizării unor produse noi cartografice ca urmare a dezvoltării tehnologiilor digitale, a proceselor de realizare a hărţilor şi a echipamentelor de multiplicare.
Obiectiv
Proiectul şi-a propus Realizarea produselor cartografice hărți pliante la scara 1:100.000 pe nomenclatură Gauss prin intermediul noilor tehnologii GIS, cu ajutorul cărora au fost introduse metodologii noi de lucru utilizate la nivel internaţional.
Descriere
Proiectul a avut ca sursă principală de informații baza de date TopRO5 şi hărţile pliante la scara 1:50.000 pe nomenclatură Gauss şi s-a desfășoarat în trei etape:
• generalizarea modelului care a cuprins procese de selecție, simplificare și transformare de geometrii a datelor din TopRO5 și hărţile pliante la scara 1:50.000 pe nomenclatură Gauss în funcție de dimensiunile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele cuprinse în hartă
• generalizarea cartografică care a cuprins simbolizarea elementelor conform atlasului de semne convenţionale și dislocarea acestora în funcție de relațiile dintre elemente și amplasarea textului
• designul foii de hartă cuprinde:
- Informatiile din interiorul trapezelor translatate dinamic în funcţie de nomenclatura trapezului ;
- Datele din extra-cadru sunt de asemeni generate dinamic pentru fiecare trapez în parte.
• Întreaga ţară este acoperită de 204 foi de hartă având fiecare denumirea nomenclaturii foilor de hartă Gauss scara 1:100.000.
Scop
Având în vedere atribuțiile Centrului Național de Cartografie specificate în Ordinul Directorului General nr. 890/2015 și publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 657 din 31/08/2015, conform:
• art. 12 lit c): “realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital”;
• art. 12 lit p): “editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriul național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate” a apărut necesitatea realizării unor produse noi ca urmare a dezvoltării tehnologiilor digitale, a proceselor de realizare a hărţilor şi a echipamentelor de multiplicare.
Obiectiv
Proiectul şi-a propus refacerea vechilor hărţii cadastrale la scara 1:50.000 pe nomenclatura Gauss prin intermediul noilor tehnologii GIS, cu ajutorul cărora au fost introduse metodologii noi de lucru utilizate la nivel internaţional.
Descriere
Proiectul a avut ca sursă principală de informații baza de date TopRO5 şi s-a desfășoarat în trei mari etape:
• generalizarea modelului care a cuprins procese de selecție, simplificare și transformare de geometrii a datelor din TopRO5 și alte surse de date în funcție de dimensiunile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele cuprinse în hartă
• generalizarea cartografică care a cuprins simbolizarea elementelor conform atlasului de semne convenţionale și dislocarea acestora în funcție de relațiile dintre elemente și amplasarea textului
• designul foii de hartă cuprinde:
- Informatiile din interiorul trapezelor translatate dinamic în funcţie de nomenclatura trapezului ;
- Datele din extra-cadru sunt de asemeni generate dinamic pentru fiecare trapez în parte.
• Întreaga ţară este acoperită de 737 trapeze având fiecare denumirea nomenclaturii foilor de hartă Gauss scara 1:50.000.
Scopul proiectului:
Realizarea bazei de date geospaṭialǎ cu delimitarea unitǎṭilor de recensǎmânt necesare pre-recensǎmântului
.
 
10 Sep

TarRo

Written by
TarRo - Reprezentarea grafică a tarlalelor în care au fost emise titluri de proprietate în România
Scopul proiectului:
Realizarea reprezentării grafice a tarlalelor în fiecare UAT prin identificarea limitelor cadastrale naturale şi artificiale şi integrarea datelor referitoare la aplicarea legilor fondului funciar existente la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară judeţene (OCPI).
 

09 Sep

TopRo5

Written by
 • Plan topografic de referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000
 • Hartǎ oficialǎ naṭionalǎ
 • Hartă digitală, ce conţine informaţii grafice şi textuale, organizate într-o bază de date spaţială
 • Suport unic cartografic de integrare a datelor geospaţiale, în vederea implementării Directivei INSPIRE, transpusă în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea unei Infrastructuri Naționale pentru Informații Spațiale (INIS) în România, cerută de politicile comunitare legate de protecția mediului, precum și de politicile în domenii care pot avea un impact asupra mediului
 • Suport de decizie pentru activităţile de management ale autorităţilor publice centrale şi locale, cu aplicare în control, planificare, mediu, infrastructură
 • Suport pentru evidenţierea schimbărilor dinamice ale datelor cartografice

Clase de obiecte TopRo5

Clase de obiecte geospaţiale din TopRo5
 • Datele vector din TopRo5 au fost realizate la Centrul Naṭional de Cartografie, utilizând ca suport mozaicul de imagini ortorectificate din perioada 2005 - 2018.
 • TopRo5 este, în prezent, la a 6-a versiune.
 • Topro5 se poate vizualiza pe Geoportalul INIS al României.
 • Din informaţiile spaţiale existente în TopRo5 s-au obţinut, prin generalizare cartografică, seturile de date spaţiale TopRo50 (scara 1:50.000) şi TopRo100 (scara 1:100.000), disponibile pentru descărcare pe Geoportalul INIS al României.
Datele din TopRo5 au constituit suport pentru proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană, precum:
- Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) - având ca obiectiv asigurarea accesului oricărei instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală
- Modernizarea modalităţilor de culegere, evaluare, analizare şi raportare a datelor din registrul agricol naţional prin utilizarea tehnologiei informaţiei (RAN) – având ca scop furnizarea de informații de calitate într-un mod eficient și transparent pentru toți cetățenii și asigurarea unei baze reale pentru dezvoltarea pieței imobiliare, a programelor guvernamentale și internaționale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare
 • Informaţiile din TopRo5 au constituit suport pentru realizarea bazei de date geospaṭiale cu delimitarea unitǎṭilor de recensǎmânt, proiect derulat în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării Recensǎmântului populaṭiei şi locuinṭelor (RPL) din anul 2011.
 • Ultima versiune TopRo5 este utilizată ca sursă de informaţii pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021, precum şi pentru Recensământul General Agricol din anul 2020.
Scopul proiectului corespunde obiectivului specific A.N.C.P.I. din poziția 1.4.: "Crearea de date şi servicii geo-spațiale", Activitatea 1.4.14: "Pregǎtirea suportului cartografic pentru editarea a 820 foi de hartǎ topograficǎ 1:50000" şi avȃnd ca Indicatori de performanțǎ: "Asigurarea fondului de hartǎ topograficǎ analogicǎ 1:50000". Realizarea acestui obiectiv specific ȋi revine C.N.C. şi are termenul final decembrie 2015.
Prin finalizarea acestui proiect se va actualiza nivelmentului Romȃniei corespunzǎtor scǎrii 1:50 000, prin actualizarea traseului curbelor de nivel ȋn funcție de elementele topografice din teren.
Curbele de nivel actualizate, obținute ȋn cadrul acestui proiect, vor fi folosite,  ȋmpreunǎ cu alte date planimetrice, pentru obținerea originalelor de tipar ale hǎrții topografice a Romȃniei la scara 1: 50 000.
În 2014, Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), în calitate de promotor de proiect a organizat la București conferința de lansare a proiectului „Informații Geografice pentru Mediu, Schimbări Climatice și Integrare UE (LAKI II)” finanțat în cadrul granturilor SEE 2009-2014 până la programul RO03 "Monitorizare de mediu și planificare și control integrat".
Principalele activități ale proiectului includ producția unui model de teren detaliat prin scanarea utilizând tehnologia LIDAR, a unui ortofotoplan și a unei hărții vector 3D pentru aproximativ 50.000 kmp din suprafața României.
Zona
 Model digital de teren (DTM)
• de mare precizie, pentru zonele cu risc ridicat de inundații la granița României cu Ungaria, în județele Arad și Bihor (suprafață de 10.000 kmp, cu densitate de 8 puncte / mp);
• de mare precizie pentru capitalele județului corespunzătoare celor 6 județe ale proiectului, cu o densitate de 16 puncte / mp;
• de precizie adecvată în județele Hunedoara, Alba, Mureș, Harghita (suprafață de 40.000 kmp, cu 2 puncte / mp densitate).
Aerofotografierea și generarea ortofotoplanului pentru județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Mureș, Harghita (suprafață de 50.000 kmp);
Hărți vector 3D în județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Mureș, Harghita (suprafață de 50.000 kmp).
Zborul LiDAR a fost realizat cu scanerul RIEGL Q780 montat pe un tip de avion
MP42 DA42. Fotografia aeriană a fost realizată folosind camere digitale UltraCam Eagle Mark 2 și UltraCam Lp, montate pe o platformă de girostabilizator.
Stadiul actual al proiectului LAKI II – au fost recepționate de către comisia tehnică de verificare din cadrul CNC-ului următoarele:
- zbor LiDAR pentru 50.000 kmp;
- DTM și DSM pentru Zona A de 10.000 kmp;
- Zborul fotogrammetric și aerotriangulația pentru Zona A de 10.000 kmp;
- Ortofotoplanul pentru zona de 10.000 kmp.

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta