Atlasul de semne conventionale pentru hărţile topografice la scările 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Scop
Având în vedere atribuțiile Centrului Național de Cartografie specificate în Ordinul Directorului General nr. 890/2015 și publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 657 din 31/08/2015, conform:
• art. 12 lit c): “realizarea și întreținerea hărților oficiale ale României în format analogic și digital”;
• art. 12 lit p): “editarea hărților la diverse scări pentru întreg teritoriul național, multiplicarea de planuri și hărți, precum și executarea de alte produse cartografice derivate”
a apărut necesitatea realizării unui nou Atlas de semne convenţionale ca urmare a dezvoltării tehnologiilor digitale şi a proceselor de realizare a hărţilo
Obiectiv
Atlasul de semne convenţionale înlocuieşte vechiul atlas şi cuprinde semnele convenţionale utilizate la întocmirea hărţilor topografice la scările 1:25.000, 1:50.000 şi 1:100.000 în mediul digital şi este elaborat pentru asigurarea unei uniformităţi în ceea ce priveşte modalităţile de reprezentare ale obiectelor de pe teren în cadrul hărţilor topografice
Descriere
Atlasul conţine:
• Denumirea semnului convenţional şi codul de culoare CMYK;
• Comentarii privind caracteristicile obiectelor reprezentate prin semnul convenţional;
• Simbolul şi dimensiunile acestuia în cadrul fiecărei scări;
• Tipul şi dimensiunea scrierii în hartă;
Atlasul este elaborat în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, ediţia 2018 şi la întocmirea acestuia s-a avut în vedere modul de întocmire al hărţilor în mediul digital şi evoluţia platformelor geoinformatice.
În acest contex, la realizarea lui au fost utilizate mai multe surse de informare naţionale şi internaţionale. S-a întreprins o documentare şi au fost studiate:
• Atlasul de semne convenţionale pentru hărţile topografice la scările 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 şi 1:200.000 din 1966 realizat de Direcţia Topografică Militară,
• Atlasul de semne convenţionale pentru hărţile cadastrale la scările 1:25.000, 1:50.000 şi 1:100.000 din 1989 realizat de Institutul de Geodezie, Forogrammetrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului,
• Rezultatele proiectului european Land Administration Knowledge Improvement – LAKI (Îmbunătățirea cunoștințelor de administrare a terenurilor) activitatea 4 – Strategie pentru Producția Cartografică, desfășurat în 2012,
• Specificaţii tehnice pentru realizarea hărţilor topografice cât şi hărţi topografice realizate în alte ţări precum Polonia, Franţa, Austria, Marea Britanie, Croaţia, etc.
Prezentul atlas reprezintă şi o documentare a elementelor şi semnelor convenţionale utilizate la realizarea hărţilor topografice in mediu digital de către Centrul Naţional de Cartografie precum şi a bibliotecii digitale de semne convenţionale pentru a fi utilizate în cadrul platformelor geoinformaţionale de realizare a hărţilor în fişier format style.

Descarcă Atlas de semne convenționale pentru hărțile topografice la scările 1:25 000, 1:50 000 și 1:100 000

Read 4837 times
Login to post comments

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta